Home

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Panel 1

About

På EdgeWise blogg hittar du utdrag från Daniel Skyles arbete med källkritik, näthat, lösningarna på näthat, mänskliga rättigheter och informationsteknologi. Här hittar du hans journalistiska texter, utdrag från hans forskning samt enklare artiklar skrivna som praktisk hjälp. Vissa artiklar är kortare och ger råd om hur den som blivit utsatt för näthat lätt anmäler det till Polisen, medan andra är längre fördjupningar med mer analys. Some articles on EdgeWise are written in English to help refugees who are studying Swedish to still be able to find information on hate speech online (hatbrott) and how to report it in Sweden. Texterna får ej användas, återges eller kopieras, helt eller delvis, i någon form utan författarens godkännande. Daniel Skyle © 2016. Vill du boka Daniel Skyle för föreläsningar om källkritik, näthat och lösningarna på det, kan du kontakta oss på mejlen ovan. Vi har mycket arbete och tyvärr kan det ta lite tid innan vi återkommer med svar.

Panel 2

Contact

This is a contact page with some basic contact information and a contact form.