Näthat: varför skadar hat på nätet så mycket? (kort version)

Daniel Skyle © 2016

Detta är en artikel i vår serie om hat på nätet och om de möjliga lösningarna på det. Den här artikeln är en första och kortare text som introduktion. Vi kommer också att titta på svenska polisens definitioner av hatbrott och ge dig enkla tips för att hjälpa dig med hur du lättast anmäler hatbrott på nätet till polisen.

Du som vill läsa mer hittar artiklar på den här bloggen där det står (längre version). I dem täcker vi ämnet mer på djupet och erbjuder fler vinklar av analys. Ämnena vi lägger upp här på bloggen kommer i allmänhet att ha en första kortare introduktionstext som denna, och sedan en längre, med mer analys och fördjupning.

Hat på nätet breder verkar försöka breda ut sig allt mer i världen just nu. Jämfört med ett lands hela befolkning är det bara en försvinnande liten grupp människor som använder sig av näthat, men de försöker vara desto mer högljudda för att se ut som om de är fler.

Bakom näthat ligger också ofta en medveten politisk ambition, men intressant nog känner de som använder näthat sällan till hur noggrant de har blivit manipulerade till att göra det, och för vems syften.

Jag tror att en anledning till att folk håller fast vid sitt hat så envist är för att de känner inuti att om hatet försvinner, blir de tvungna att ta tag i sin egen smärta.”

                                                                                                           – James Baldwin

troll2

Hur hat kan spridas till en större publik via internet

Hat är förstås inget nytt i världen: den stora förändringen som skett är att internet och sedan sociala media dök upp. Det internet vi är vana vid idag är ju mycket ungt – det såg sin uppsving börja för knappt tjugo år sedan.

De som sprider hat använder ofta plattformar som hemsidor och sociala media, till exempel Facebook och Twitter. De manipulerar också medvetet sökresultaten på olika sökmotorer, till exempel på Google. Vi kommer att titta närmare på detta i en kommande artikel här på EdgeWise.

Tidigare i mänsklighetens historia har hat sällan kunnat spridas speciellt långt. Detta började ändras med tidningar och massmedia, då enstaka ägare till dem hade (och har) egna syften, och faktiskt kunde tillåta vinklad information och hat att spridas till läsare på en större scen.

Idag, på grund av internet, kan en person som vill spy galla från sitt eget liv över andra människor skriva kommentarer som kanske kan läsas direkt i en rasistisk Facebookgrupp, eller i ett helt land, eller över hela jordklotet.

Många av de som utsatts för hat på nätet kan få djupa känslomässiga sår som varar under mycket lång tid.

Det är upp till varje människa att ta ansvar för sina handlingar. Allt du skriver på internet är ditt ansvar: du väljer själv om du skriver något som är negativt för en annan människa eller något som är positivt.

Hatbrott är en brottslig handling i Sverige. Både näthat och hatbrott kan skada människan på andra sidan skärmen djupt, ett sår som kan förändra deras liv allvarligt till det sämre, i värsta fall så långt att de skadar sig själva eller till och med begår självmord.

Hat ser ut som alla andra ända tills det ler.”

                                                                     – Tahereh Mafi

Vad är näthat egentligen?

Det är bra att komma ihåg vad näthat faktiskt är. Näthat kan vara i form av mobbing och nedsättande kommentarer, så kallade cyberbullying, men det kan också vara i form av attacker som går in under rubriken hatbrott i Sverige.

Du kan läsa en kortare introduktion till skillnaden på dem här, på Institutet för Juridik och Internet, där du också kan få hjälp med anmälningar du gör. http://www.juridikinstitutet.se/nathat.

Här kan du läsa svenska Polisens officiella definition av hatbrott:

Beskrivning av hatbrott

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp, eller en annan sådan grupp av personer på grund av:

 • ras,

 • hudfärg,

 • nationellt eller etniskt ursprung,

 • trosbekännelse,

 • sexuell läggning,

 • eller annan liknande omständighet.

Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna, till exempel att han eller hon tror att du är homosexuell.”

Citatet kommer från den här artikeln hos Polisen, där du också kan läsa den fulla texten om hatbrott: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/

Anmäl alltid näthat och hatbrott

Sverige ligger lite längre bak än flera andra europeiska länder i att hantera och lösa näthat just nu, men man har börjat fokusera mer på det både på regeringsnivå och inom svenska Polisen. Del av Polisens arbete med det är bland annat de så kallade Hat- och Demokratibrottsgrupperna, och andra enheter som har börjat fokusera mer på näthat och hur det syns, inkluderat på Facebook.

Ett tips som de ger är att om du utsätts för näthat av någon sort är att alltid polisanmäla det.

Näthat och hatbrott kan både ha varit skrämmande och göra oss förvirrade, men det är viktigt att alltid anmäla det till polisen.

Kom ihåg att samla bevis steg för steg, som att ta en skärmdump av det som skrevs, skriva ner en logg av vad som hänt, och ta foton eller skärmdumpar av meddelanden och sms innan någon tar bort dem. Ju mer du har, desto lättare är det för Polisen att göra något åt det.

Det är inte alltid säkert att Polisen kan lösa problemet, men det är däremot alltid viktigt att anmäla det. Anmäler man det syns det i statistiken, och om det är en person som gjort samma sak innan innebär varje anmälan att polisen får fler anmälningar på den individen och bygger upp ett allt stabilare fall att lämna vidare till åklagaren.

Du kan bland annat lämna in anmälan och få råd och stöd på Demokrati- och Hatbrottsgrupperna hos polisen. De finns i Malmö, Stockholm och Göteborg, och du når dem på 114 14. Fråga efter Demokrati- och Hatbrottsgruppen närmast där du bor.

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2014/November-2014/Sa-jobbar-hatbrottsgruppen/

troll3

Varför är näthat så skadligt?

Många av de som blir utsatta för näthat känner att en anledning till att det kan påverka så mycket är att det ofta försöker riktas mot deras identitet.

Till exempel, om någon säger till dig, ”Jag tycker att när du pratar på telefon så talar du för högt. Var snäll och prata lägre” är det skillnad på det och om de säger, ”När du pratar så högt på telefon visar det att du är värdelös”.

Det första är en kommentar om ett beteende; det andra är formulerat som ett försök till att döma vem personen är, ett försök att döma deras själva existens. Om gör det och börjar säga negativa formuleringar om vem en person är som människa utifrån deras kön, sexuella läggning, trosbekännelse, nationella tillhörighet eller hudfärg, då kommer vi in på inte bara näthat utan hatbrott.

Polisen fortsätter sin text med att påpeka att det här gäller andra sorters brott också, där näthat bara är ett brott, och det kan vara vad som helst som sker (fortsatt från länken ovan):

Hatbrott kan ge straffskärpning

Den som döms för ett brott med hatbrottsmotiv kan få en straffskärpning i samband med att hon eller han döms för den brottsliga gärningen. En person som klottrat eller misshandlat någon kan alltså få ett strängare straff om gärningen bedöms som ett hatbrott.

Vanligast med ofredande och olaga hot

Olaga diskriminering och hets mot folkgrupp är hatbrott i sig, men vilket brott som helst kan bedömas som ett hatbrott om det grundar sig på gärningspersonens negativa inställning till någon av de uppräknade grupperna. Hatbrott kan därför vara allt från klotter till mord. Enligt Brottsförebyggande rådet är de vanligaste hatbrotten ofredande och olaga hot.”

troll1

Hur påverkar näthat samhället? En kort inblick i Krossade Fönsterteorin

Krossade Fönster-teorin (The Broken Windows Theory) är en teori inom Sociologi som först formulerades på 1980-talet. Den har använts inom polisväsende och inom forskning sedan dess.

Grundidéen är mycket självklar: om en fönsterruta blir krossad i ett kvarter och man låter bli att fixa den, så kommer människorna som bor där sakta att börja se det som allt mindre viktigt att ta ansvar för sina handlingar i området.

Låter man bli att fixa det första problemet så kommer det antagligen att fortsätta sprida sig till att bli en till krossad fönsterruta, sedan sopor slängda vid trottoaren, dåligt beteende mot andra i området, graffitti, droghandel, brottslighet etc. Man kan likna det lite vid ett virus som när det väl har en patient kan sprida sig till andra runt dem.

Om man börja utföra näthat så sprider det sig: det skadar personen det är riktat mot och deras liv, det sprider sig till deras familj och till de familjen har kontakt med. Tillåter man näthat att fortgå är risken också att det blir allt mer accepterat att göra så av en liten grupp (de som krossar fönsterna i kvarteret) och som i sitt stöd av varandra försöker glömma att vad de gör faktiskt är ett brott.

Sker det, kan den gruppen sedan fortsätta säga sådana saker till andra också i sin vardag, eller begå andra hatbrott genom att fysiskt ge sig på invandrare, homosexuella eller folk från olika nationaliteter, etc.

Krossade Fönsterteorin gäller både på nätet och i verkligheten. På båda ställena kan det där första krossade fönstret/hatiska kommentaren skapa fler om man låter bli att reparera det och stoppa den som gjorde det från att göra det igen.

En lösning på detta som skapats på nätet i Sverige är Facebookgruppen #jagärhär, som snabbt vuxit sig mycket stor. De gör ett enormt bra jobb genom att gå in på olika kommentarsfält och hjälpa till med att reparera fönstret direkt på plats.

Du kan läsa mer om dem här: http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article23967515.ab

Och gå med i gruppen här: https://www.facebook.com/groups/548170525365320. Den är i skrivande stund redan uppe i mer än 43 000 medlemmar. Deras hashtag är #jagärhär.

troll4

Lösningar på näthat

Ingen vet exakt vad som löser näthat, eller hur man kan hjälpa till att läka dem som utför det så att de tappar behovet. Men del av själva kärnan i det är våra egna handlingar. Det är vi själva som tar ansvar för vad vi gör, både i vår vardag och när vi är ute på nätet.

Blir du utsatt för hatbrott? Då kan du ringa 114 14 och fråga efter Demokrati- och Hatbrottsgrupperna, eller ringa 112 om det är akut. Polisen har ytterligare en kort guide här som hjälper dig med hatbrott: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Utsatt-for-hatbrott

En bra fråga att komma ihåg när du är ute på nätet är alltid denna: trycker du gilla och kommenterar för att försämra mänskliga rättigheter, eller för att förbättra dem?

Mörker kan inte fördriva mörker: bara ljus kan göra det. Hat kan inte fördriva hat: bara kärlek kan göra det.”

                                                                                                   – Martin Luther King

troll5

Daniel Skyle © 2016. Daniel Skyle är journalist, författare och föreläsare. Han föreläser och skriver om källkritik och näthat, och forskar i näthat och lösningarna på det. Du kan läsa mer på Facebook på Språkbroar: https://www.facebook.com/sprakbroar. Han kan kontaktas för föreläsningar på information at sprakbroar punkt se.

Hate speech online: why does it do so much damage? (short version)

Daniel Skyle © 2016

This is an article in our series on hate speech online, and on the possible solutions for it. This article is a first, and shorter, version, as an introduction. It will also include the definitions of hate crime from the Swedish police, and help on how to most easily report it to them. You can also find a Swedish version of this article on this blog.

For you who want to read more, you will find articles here that say (longer version). In those, we look at the subjects more in depth, and offer more angles of analysis. The topics we put up here on EdgeWise will have a shorter introduction like this one, and then a longer one offering more analysis and in-depth information.

Hate speech online seems to spread more and more in the world right now. Compared to a country´s entire population, a vanishingly small amount of it actually use hate speech online, but they always try to be louder to make it look like there are more of them.

Behind hate speech online is usually also a very conscious political ambition, and interestingly enough many of those using hate speech are unaware of how carefully they have been manipulated to do it, and for which individual´s purposes.

I imagine one of the reasons people cling to their hates so stubbornly is because they sense, once hate is gone, they will be forced to deal with pain.”

                                                                                                                           – James Baldwin

troll2

How hate speech online can reach a larger audience via the internet

Hate is of course an old poison in the world: the major change that has happened is that the internet and social media turned up. The internet we are used to right now is very young – it saw its rise begin barely twenty years ago.

Those spreading hate online also consciously use platforms like websites and social media, for example Facebook and Twitter, but they have now also begun to get shut out from those and we see the beginning of these groups being forced to create their own, unique, forums. They also carefully manipulate the search results on different search engines, such as Google.

Earlier in human history hate has rarely been able to be spread very far unless it was in the guise of a military campaign. This began to change to reach a bigger stage once we got newspapers and mass media. Today, a person can vomit bile from their own life onto other people through writing comments visible in a closed, racist Facebook group, or more openly, visible in a whole country, or over the whole world.

Many of those who are attacked by hate online (and in real life) can get deep emotional wounds that last for a long time.

It is up to each and every person to take responsibility for their actions. Everything you write online is your responsibility: you choose yourself if you write something that is negative towards another person, or something that is positive.

In Sweden, hate speech is a crime, and both hateful comments online and actual hate crimes online risks injuring the person on the other side of that screen deeply, a wound that might affect their life very badly, to the point where they might even harm themselves or, in worst case, commit suicide.

Hate looks like everybody else until it smiles.”

                                                                                   – Tahereh Mafi

What is hate speech online?

Hate speech online is an attack on another person. It can be phrased in different ways. Some ways of attacking other people are crimes, what is called hate crime. This article is partially meant to help refugees to Sweden who might not need the information to be in English, so below is the official definition of hate crime from the Swedish police authority.

Description of hate crime

Hate crime covers the crimes hate speech and unlwaful discrimination. It can also include other acts where the motive of the perpetrator is to diminish a person, harm them, or attack them, based on:

 • race,

 • colour,

 • nationality or ethnic origin,

 • faith,

 • sexual orientation,

 • or other similar circumstance.

You do not have to fit into one of these groups to become a victim of hate crime. It is enough that the person attacking thinks that you are, for example, that he or she thinks that you are homosexual.”

If you read Swedish, you can find the full text on hate crime here: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/

If you read English, we recommend this site from the UK, which contains good information both on hate crime, why it´s so important to report it, and how badly it affects both the individual and society: http://report-it.org.uk/what_is_hate_crime

Always report hate crime and hate speech online

Currently, Sweden is lagging behind many other European countries in dealing with hate speech online, but there is more and more focus on it, both at government level and in the police force. An important part of the work in the Swedish police are the Democracy- and Hate Crime Units, as well as other units that are now focusing more on hate speech online, including on social media platforms such as Facebook.

If someone attacks you with hate speech online, or hate crimes otherwise, it´s very important to report it.

This kind of attack can be both confusing and frightening, and if it´s online, very invasive in our digital world. But it is important that you gather the information that you have – screengrabs are a very important that you take – and report it.

Sometimes the police can´t solve the problem, but it´s very important to always report it. If you do report it, it´s visible in the statistics, really showing how big a problem might be, and if it´s a person who has done the same thing before, repeated reports will prove a pattern, making it more likely that the person will end up in court and get a sentence for their crimes.

If you are in Sweden, you can make a report and get support from the police Democracy- and Hate Crime Units (Demokrati- och Hatbrrottsgruppen Polisen). They are based in Malmoe, Stockholm, and Gothenburg, and you can reach them at 114 14. Ask for the group nearest to where you live.

You can read more about them here, in Swedish: http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2014/November-2014/Sa-jobbar-hatbrottsgruppen/

If it´s an emergency situation, and you are in Sweden, call 112 and report it there now.

troll3

Why is online hate speech so damaging?

Many of those attacked by hate speech online felt that one reason it can affect them so much, is that it attempts to be directed at their identity.

For example, if someone tells you that, ”I think that when you talk on the phone you talk way too loudly. Please talk in a lower voice” it´s quite a difference between that and someone saying, ”When you talk that loudly on the phone it shows that you are worthless.”

The first one is a comment on behaviour; the second, phrased as an attempt to judge who the person is, an attempt to judge their very existence. If you being to say negative things about a person based on their sex, sexual orientation, faith, nationality or race, then we are not talking about hate speech anymore, but actual hate crime.

The Swedish police continues their text pointing out that this of course concerns other kinds of crime too, as hate speech online is just one version of it, and it can be anything (continued from the link above, this author´s translation):

Hate crimes can give increased sentencing

The individual sentenced for a hate crime can get increased sentencing if he or she is sentenced for the crime. A person who has done graffiti or assaulted someone can thus get a harsher sentence if the act is considered to be a hate crime.

Threats and harassment are the most common

Unlawful discrimination and hate speech are hate crimes in and by themselves, but any crime can be judged a hate crime if it is based on the assailant having a negative attitude to one of the groups listed above. Hate crimes can therefore be anything from graffiti to murder. According to the Crime Prevention Council of Sweden, the most common hate crimes are harassment and threat.”

troll1

How does hate speech online affect society? A short look at the Broken Windows Theory

The Broken Windows Theory is a theory used in sociology. It was first formulated in the 1980´s, and has since been used in both police work and academic research.

The basic idea is very obvious: if someone breaks a window in a neighbourhood and you don´t repair it, people there will slowly begin to see it as less and less important to take responsibility for their actions in the area.

If you don´t repair that first problem, it will probably continue to spread to another broken window, then maybe garbage thrown in the gutter, bad behaviour against others, graffitti, maybe drug dealing, crime, etc. You can liken it to a virus which once it has one patient will begin to infect others, unless it is limited and stopped.

If someone attacks with hate speech online it will spread: it hurts the person it´s directed towards and affects their life, then their family, and those the family have contact with. If you allow hate speech online to continue, the risk is also that it becomes more accepted to do so by the small group who are breaking windows online. Over time, they will also support each other in making the behaviour worse, and increasingly forget that what they are doing actually is a crime.

If this happens, members of that group might then begin to say negative things also in their everyday life, or commit hate crimes by physically assaulting refugees, homosexuals, people of different nationalities etc.

The Broken Windows Theory applies both online and in real life. In both places, that first broken window/hateful comment risks creating more if you allow them to, and if you don´t repair the window and stop those who broke it from doing it again.

One solution which has been successful online in Sweden is the Facebook group #jagärhär, (#iamhere) which rapidly has grown large. They do a very good job of going in on different Comment sections and helping to repair the window directly.

You can read more about them here, in Swedish: http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article23967515.ab

Or join the group here: https://www.facebook.com/groups/548170525365320. As of this article being written, the group has 43 000 members and a waiting list of several thousand waiting to be approved. Their hashtag is #jagärhär, which when written in Comment sections containing racism, tags other members to help give clearer and better information in place.

troll4

Solutions to hate speech online

No-one knows exactly what solves hate speech online, or how you can help heal those people who do it. Part of the veryy core of it is in our own actions. It is we ourselves who should take responsibility for our actions, both in our everyday life and when we are out on the internet.

Are you being attacked by hate speech? If you are in Sweden, you can call 114 14 and ask for the Hate- and Democracy Crime Units, or call 112 if it´s an emergency. The Swedish police has a further guide to help you with hate crimes, which you can find here: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Utsatt-for-hatbrott

A good thing to always ask yourself online is this: are you Liking and Commenting to diminish human rights, or to improve them?

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

                                                                                                               – Martin Luther King

troll5

Daniel Skyle © 2016. Daniel Skyle is a journalist, author and lecturer. He lectures and writes about source analysis, and researches hate speech online and the solutions to it. You can read more on Facebook at Språkbroar: https://www.facebook.com/sprakbroar. He can be contacted for lectures at information at sprakbroar dot se.